TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ

Trạm Kiosk

Kiosk là trạm biến áp hợp bộ kiểu kín đ­ược thiết kế và chế tạo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc...

Tủ Điện Đo Lường

TÍNH NĂNG NỔI BẬT -    Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60044-1 và IEC 60044-2. -    Có thể đặt trong nhà hoặc...
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến