PLC & SCADA

PLC Simatics S7 – 1200

Simatic S7-1200 là thiết bị điều khiển nhỏ gọn, hiệu suất cao, thích hợp cho một loạt các ứng dụng...

PLC Simatics S7 – 300

Simatics S7 – 300 là 1 dòng PLC mạnh của Siemens, S7-300 phù hợp cho các ứng dụng lớn và...

PLC Simatics S7 – 400

- PLC SIEMENS là bộ điều khiển chính cho  giải pháp tích hợp hệ thống trong  các nhà máy sản...

PLC Simatics S7 – 1500

S7-1500 là bộ điều khiển thế hệ mới của TIA và là 1 cốt mốc quan trọng trong tự động...

Scada Win - CC

 - WinCC là một hệ thống HMI (Human Machine Interface: giao diện giữa người và máy) cho phép các hoạt...

Scada Step - 7

- Phần mềm mới Simatic Step 7 V11 lập trình cho tất cả các bộ điều khiển, từ Simatic S7-1200,...
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến