Lễ Phật Đản và Tắm Phật nhân kỷ niệm ngày Đản Sinh Đức Thế Tôn

NPV – Tại tịnh thất ‘Lộc Uyển” Đông Thạnh, Hóc Môn – Sài Gòn đã tiến hành Lễ Phật Đản và Tắm Phật nhân kỷ niệm ngày Đản Sinh Đức Thế Tôn.

Thượng tọa Thích Thiện Minh, tịnh thất Lộc Uyển