Kêu gọi tôn trọng Luật Đất đai: Tuyên bố Thủ Thiêm

NPV – Một bản kiến nghị ký ngày 19-5-2018 và vẫn đang tiếp tục lấy chữ ký của nhóm nhân sĩ khởi xướng về vấn đề thực thi Luật Đất đai, tôn trọng quyết định quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, cho thấy người dân Việt Nam vẫn kỳ vọng vào niềm tin công lý. Đây là tín hiệu tốt cho những nhà quản trị Quốc gia, cho đảng cầm quyền các cơ hội tạo lập lại niềm tin trong công chúng.

Xin đường giới thiệu toàn văn bản kiến nghị, với các chữ ký được thu thập tính đến 8g ngày 20-5-2018.

TUYÊN BỐ VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI, VIỆC TRẢ LẠI CHÙA LIÊN TRÌ, NHÀ THỜ VÀ TU VIỆN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Ở THỦ THIÊM

SỰ VIỆC VÀ NHẬN ĐỊNH

Tuần qua việc bạch hóa thông tin về tình hình giải tỏa đất đai ở bán đảo Thủ Thiêm suốt 20 năm qua đã khiến toàn xã hội choáng váng. Giữa thành phố lớn nhất nước, lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân là quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

Chính quyền ở một thành phố trực thuộc trung ương ngang nhiên bác bỏ hiệu lực của một văn bản lập quy của Thủ tướng Chính phủ. Điều đó không chỉ bộc lộ rõ nạn vô pháp trong thể chế độc tài toàn trị của nhà nước đương quyền, mà còn một lần nữa phơi bày rõ gốc rễ của vấn đề là chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Theo đó, những dự án đầu tư phát triển đô thị trở thành cơ hội cho quan chức hối mại quyền thế, làm giàu bằng tước đoạt đất đai của người dân với giá đền bù rẻ mạt.

Sự tước đoạt hoang dã không chỉ diễn ra ở Thủ Thiêm. Khắp nơi trong cả nước hàng vạn dân oan đã đội đơn và giăng biểu ngữ đòi quyền sống và đòi công lý trước trụ sở Quốc hội, văn phòng các cơ quan hành pháp trong hơn hai chục năm qua. Thế nhưng, tiếng dân oan không được lắng nghe và nạn vô pháp vẫn ngang nhiên bất trị.

YÊU CẦU

Trước tình hình nghiêm trọng nêu trên, chúng tôi – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt trong và ngoài nước – đồng lòng đưa ra những yêu cầu sau:

• Trả lại cho dân, Chùa Liên Trì, Nhà Thờ và Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm… phần đất không có trong Quy hoạch ban đầu theo văn bản lập quy của Thủ tướng, và đền bù thoả đáng cho những nạn nhân đã bị cưỡng chế oan ức.

• Nghiêm trị các tổ chức và cá nhân vô trách nhiệm, lộng quyền, chà đạp đời sống của dân, luật pháp và đạo lý dân tộc.

• Chấm dứt ngay việc cưỡng bức thu hồi đất trái nguyện vọng của người dân mà chính quyền ở các địa phương đang thực hiện.

• Lập ban thanh tra có sự tham gia của cộng đồng xã hội (đại diện những người có quyền sử dụng đất), rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên cả nước.

• Công nhận và hiến định chế độ đa sở hữu đối với đất đai trên cả nước.

• Công nhận và cho đăng ký các Hội đồng đại diện quyền lợi và ý nguyện của người sử dụng đất trên khắp cả nước, và trả lại cho toàn dân quyền tự do lập hội.

Lập ngày 19 tháng 5 năm 2018

Quí tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên vào Tuyên bố này, xin ghi rõ tên tổ chức và người đại diện/ họ tên cá nhân và nghề nghiệp, chức vụ (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành phố, quốc gia), gửi về địa chỉ: tuyenbothuthiem2018@gmail.com.

BẢN TIẾNG ANH:

Thủ Thiêm Petition Announcement Regarding Land Issues in Thủ-Thiêm, Including Liên-Trì Temple and Lovers Of The Holy Cross.

SITUATION

Last week, the shocking revelation of new information regarding land grab in Thủ-Thiêm, which has been going for twenty years, has left many people stunned. In the middle of the largest city in the country, the rights to live and to worship for of thousands of denizens have been seriously violated.

A city administration operating under the jurisdiction of the central government has in fact overriden an official decision issued by the Prime Minister’s office.

This brazen act not only showed how lawlessness has severely infected the current totalitarian regime, it also revealed that the root of the problem is the constitutionalized notion that all lands “belong to all people” but shall be “managed by the state”.

This has led, not surprisingly, to land use and investment projects becoming opportunities for government officials to buy and sell information and influence, to enrich themselves by forcing homeowners out of their ancestral lands at dirt cheap prices. Needless to say, Thủ-Thiêm is not the only victim of this state-sanctioned savagery. For decades, thousands of land grab victims all across the country have been taking their grievances to the doors of Congress and other government offices. All to no avail.

REQUESTS

In the face of this grave situation, civil societies and individuals inside Vietnam as well as abroad formally issue the following requests: – Give back to Liên-Trì Temple and Lovers of the Holy Cross Convent their properties which never were part of the urban expansion plan in the first place, according to the original Prime Minister directive; pay restitution to those whose properties were unfairly or illegally taken. – Stop immediately all illegal land grabs being carried out by local authorities against rightful owners. – Prosecute to the maximum extent of the law those responsible for destroying people’s lives, for flouting the rule of law, and for desecrating our national values. – Create an Inspection Panel that includes members of civil societies (representatives for land grab victims) to thoroughly review the process of urban planning and monitor its execution across the country. – Amend the Constitution to allow both public and private ownership of land. – Allow the formation of organizations representing land owners in order to protect their interests; give back to the citizens their constitutional right to association.

Organizations who wish to sign this petition please email your organization’s official name as well as its representative. Individuals please put your full name, occupation and/or title (if applicable), city and country of residence. Send your information to: tuyenbothuthiem2018@gmail.com

BẢN TIẾNG PHÁP

DECLARATION

sur la question de la propriété de la terre,

la restitution de la pagode Liên Trì, de l’église

et du couvent de l’ordre des Amantes de la Croix

de Thủ Thiêm

FAITS ET ANALYSE

La publication d’informations sur l’état des expropriations de terres au cours des deux dernières décennies dans la péninsule de Thủ Thiêm a provoqué, depuis une semaine, une grande onde de choc dans la société vietnamienne tout entière. Le droit de vivre, la liberté de croyance de milliers d’habitants de la plus grande métropole du pays ont été gravement violés.

Les autorités d’une ville relevant du gouvernement central ont ouvertement invalidé un un texte règlementaire du Premier ministre. Tout en manifestant l’absence de toute légalité dans un régime totalitaire, cette violation a mis en lumière l’origine de la question, à savoir : le régime de propriété foncière qui considère que la terre est « propriété de la nation toute entière ». Sa conséquence est que les projets de développement urbain constituent une source de corruption et d’enrichissement pour les hommes au pouvoir qui exproprient la population contre des dédommagements dérisoires.

Ces expropriations sauvages ne se sont pas produites que dans le quartier de Thu Thiem.

Partout dans le pays, les victimes d’expropriation ont porté leurs plaintes, avec des banderoles réclamant le droit de vivre et à la justice, devant le siège de l’Assemblée Nationale, les organes exécutifs depuis plus deux décennies et plus. Leurs réclamations n’ont trouvéaucun écho dans le règne de l’illégalité insolente.

REQUETES

Etant donnée la gravité de la situation, nous – organisations et personnes issues de la société civile, au Vietnam comme à l’étranger – formulons unanimement les demandes suivantes :

  • Rendre à la population, au temple bouddhique Liên Trì, à l’Eglise et à l’Ordre des Amantes de la Croix de Thủ Thiêm toutes les terres… non prévues à la réquision dans le Plan initial d’aménagement du territoire entériné par le Premier Ministre; dédommager de manière appropriée les victimes de l’expropriétation
  • Punir sévèrement les organes et individus irresponsables qui ont commis des abus de pouvoir, foulant au pied la vie des gens, la loi et l’éthique de la nation.
  • Mettre fin sans tarder aux expropriations contraires à la volonté de la population, et auxquelles des autorités locales continuent de procéder.
  • Constituer des commissions d’inspection avec la participation de la communuté (représentant les personnes possédant le droit d’usage des terres), ré-examiner les procédures d’exécution de tous les plans d’aménagement urbain dans l’ensemble du pays.
  • Reconnaitre et inscrire dans la Constitution le droit de propriété plurielle de la terre dans le pays tout entier.
  • Reconnaitre et enregistrer les Conseils représentatifs des intérêts et aspirations des usagers des terres dans tout le pays, et rendre au peuple la liberté d’association.

Le 19 mai 2018

Les organisations désirant s’associer à cette déclaration sont priées de préciser leur représentant, les particuliers de donner leur nom entier, profession et fonction, lieu de résidence, et de les envoyer à l’adresse email suivante : tuyenbothuthiem2018@gmail.com

Danh sách ký tên:

Tổ chức:

1.Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: Nhà báo Lê Phú Khải, Sài Gòn
2. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm & GS Nguyễn Huệ Chi
3. Nhóm Vì Môi Trường, đại diện : Nguyễn Thị Bích Ngà, nhà báo tự do, Sài Gòn
4.Khối tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
5.Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải, Lm Nguyễn Công Bình
6.Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế, Lm Phan Văn Lợi
7.Tập Hợp Quốc Dân Việt. Đại diện: Ngô Kiến Huy, Nguyễn Chí Phong và LM Nguyễn Văn Lý
8.Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện: Hoàng Lê Hy Lai và Nguyễn Trung Kiên
9.Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại diện Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
10.Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Thạc sĩ Vũ Quốc Ngữ
11.Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức. Đại diện: Chủ tịch Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm, Berlin
12.Hội Thân Hữu Cố Đô Huế. Đại diện: Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh

13. Hội Bầu Bí Tương Thân (BBTT). Đại diện: ông Nguyễn Lê Hùng
14. Phong trào Lao động Việt (Công đoàn độc lập). Đại diện: Chủ tịch, Đỗ Thị Minh Hạnh
15. Ủy ban chống Văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản. Đại diện: Ms Nguyễn Công Chính
16. Hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Đại diện: Bs,Ts Đinh Đức Long
17. Hội Dân đòi Quyền sống. Đại diện: Hồ Thị Bích Khương

Cá Nhân:

1.Nguyên Ngọc, Nhà văn, TP Hội An, Quảng Nam
2.Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu, Ban dân vận TW, Hà Nội
3.Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TpHCM
4.Nguyễn Quang A, TS, Diễn đàn xã hội dân sự, Hà Nội
5.Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công An, Hà Nội
6.Võ Văn Thôn, nguyên CB Khu đoàn Sài Gòn- Gia Định- Chợ Lớn
7.Hoàng Hưng, nhà thơ-nhà báo tự do, Sài Gòn
8.Huỳnh Sơn Phước- nhà báo tự do, TV CLB LHĐ, Hội An
9. Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, hưu trí, TV CLB LHĐ
10. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
11. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
12. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
13. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt, Lâm Đồng
14.Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa
15. Phan Đắc Lữ, Nhà Thơ, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
17. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
18. Trần Văn Bang, Kỹ sư, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
19. Phạm Đỗ Chí – Chuyên gia kinh tế- Florida Hoa Kỳ
20.Vũ Trọng khải, PGS, TS, chuyên gia kinh tế nông nghiệp ở Tp HCM
21.Tôn Quang Trí
22.Trần Minh Thảo, Nhà văn, Bảo lộc, Lâm đồng (CLB Phan Tây Hồ)
23. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng
24. Phan Thị Hoàng Oanh, TS. Hoá, Sài Gòn
25. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn, Đà Lạt, Lâm Đồng
26. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
27. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội.
28. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Hưu trí, Sài Gòn
29. Thiều Thị Tân, cựu tù Côn Đảo, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
30. Phạm Toàn, Nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội
31. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư danh dự trường Đại học Liège, Bỉ, sống ở Sài Gòn
32.Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội.
33.Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
34.Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
35.Trần Rạng, Nhà giáo hưu trí, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
36. Phạm Đình Trọng. Nhà văn. Sài Gòn
37. Phạm Bá Hải, CTNLT, Sài Gòn.
38. Lê Bảo Nhi, Nhà báo tự do, Sài Gòn
39. Nguyễn Thị Phương Thảo
40.Bùi Nghệ, Hưu trí, Sài Gòn
41.Võ Hồng Ly, Q2, Sài Gòn
42. Bs Nguyễn Đan Quế, Saigon
43. Nguyễn Thanh Loan, Giáo viên tự do, Sài Gòn
44. Trịnh Toàn, Nông nghiệp, Bình Dương
45. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng,TpHCM, TV CLB LHĐ
46. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng trường Đại Học Kinh Tế, TpHCM
47. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Ủy viên UB TW MTTQ, cư trú tại TpHCM
48. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Sài Gòn
49. Nguyễn Thanh Tâm, cựu Phó Chủ Tịch BCHCĐVN Oregon, Hoa Kỳ
50. Bùi Diễm Hằng, Q9, Sài Gòn
51. Văn Thị Khinh, Kinh doanh, Bình Thuận
52. Đặng Bích Phượng, Hưu trí, Hà Nội
53. Lê Văn Thiệu, Nhạc sĩ (Triệu Mây), Sài Gòn
54. Nguyễn Hoài Sơn, Kỹ sư điện tử, An Phú, Q2, TpHCM
55. Nguyễn Quốc Quân, Bác sĩ, Falls Church, VA22042, Hoa Kỳ.
56. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Thụy Sĩ
57. Nguyễn Ngọc Sơn, Bác sĩ nghỉ việc, Long Điền, Bà Rịa-VT
58. Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên, Biên Hòa, Đồng Nai
59. Nguyễn Hữu Nhiên, Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Sài Gòn
60. Phan Khai, Kỹ sư hệ thống ( System engineer), Atlanta, Hoa Kỳ
61. Đặng Đăng Phước, Giáo viên, Đắk Lắk
62. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Đại học Compiegne, Cộng hóa Pháp
63. Đào Tiến Thi,Nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên UVBCH Hội Ngôn ngữ học VN, Hà Nội
64. Phùng Chiến, Công nhân, Cựu tù chính trị, Seattle, Wa, Hoa Kỳ
65. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, CN phía Nam
66. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo tự do, Hội nhà báo Độc lập, Hà Nội
67. Nguyễn Trọng Chức, Nhà báo tự do
68. Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn-Nhà báo, Sài Gòn
69. Cao Xuân Lý, Nhà văn, Australia
70. Đoàn Khắc Xuyên, Nhà báo, TpHCM
71. Lê Bá Diễm Chi (Song Chi), Nhà báo độc lập, Thạc sĩ Điện ảnh và Truyền hình, Oslo, Na Uy
72. Nguyễn Thế Quang, Giáo Viên (High School Teacher/Politician
San Jose California USA) , Hoa Kỳ
73.Ngọc Linh Hoàng, Canada ( Retired. 2435 Upland Dr. DeltaBC )
74. Võ Ngọc Anh, Sinh viên,(cựu phóng viên Saigon Times Group), Tacoma, Washington, Hoa Kỳ
75. Linh mục GB Huỳnh Công Minh, Tổng Giáo Phận Sài Gòn
76. Nguyễn Quốc Thái, Nhà báo, Sài Gòn
77. Nguyễn Đình Đầu, Nhà nghiên cứu, Sài Gòn
78. Vũ Thư Hiên, Nhà văn, Cựu tù Chính trị, Paris, Công hòa Pháp
79. Andre Manras –Hồ Cương Quyết, Nhà giáo Pháp-Việt
80. Nguyễn Thái Minh, Kinh doanh, Khánh Hòa
90. Tân Nguyễn, Oakland, California, Hoa Kỳ
91. Ngô Thị Thứ, Giáo viên, Sài Gòn
92. Chí Thảo, Nhà báo tự do, Sài Gòn
93. Đinh Văn Hải, Kinh doanh, Lâm Đồng
94. Đỗ Thị Ngọc Quyên, Long Khánh, Đồng Nai
95. Đoàn Công Nghị, Kinh doanh, Khánh Hòa
96.Đại gia dình Nguyễn Ngọc Huy. Đại diện: Giáo sư Trần Minh Xuân Elk Grove, CA,USA (Hoa Kỳ)
97. Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Australia (Úc)
98. Huỳnh Thu Nguyên, Hưu trí, Úc Châu
99. LM Phaolô Lê Xuân Lộc, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), Sài Gòn
100. Huỳnh Nhật Hải, Hưu trí, Đà Lạt
101. Huỳnh Nhật Tấn, Hưu trí, Đà Lạt
102. Trần Thế Phiệt, nguyên Bí thư Thành Ủy Đà Lạt
103. Cáo Quang Nghiệp, Giảng viên Đại học, Hamburg, CHLB Đức
104. Lê Khánh Luận, TS toán, nguyên giảng viên Đại học Kinh tế TpHCM, TV CLB LHĐ
105. Nguyễn Thiên Nghĩa, P17, Q.Bình Thạnh, TPHCM
106. Nguyễn Trọng Bách, Kỹ sư, Nam Định
107. Lê Phước Sinh, Giáo viên, Sài Gòn
108.Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn
109. Huỳnh Công Thiên, Giáo viên hưu trí, Sài Gòn
110. Thiếu Khanh, Nhà thơ, Dịch giả, Sài Gòn
111. Đinh Đình Điệp, Cựu máy trưởng tàu biển, Đồ Sơn, Hải Phòng
112. Cao Minh Tâm, nhà báo, nguyên trưởng Văn phòng miền Nam báo Đời sống và Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam)

113. Van H Pham, Kỹ thuật viên IT, Brisbane, Australia
114. Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội
115. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội
116. David Tran, GS Nhà báo, Chicago-IL, Hoa Kỳ
117. Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo viên, Nghệ An
118. Trần Thanh Triều, Bảo vệ DCCT, Sài Gòn
119. Nguyễn Kế Quang, Kỹ sư XD, P. Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Bình Định
120. Nguyễn Văn Chinh, Tu sĩ Công giáo, Thừa Thiên Huế
121. Tô Lê Sơn, Kỹ sư KT, TV CLB LHĐ, TpHCM
122. Hà Quang Vinh, Hưu trí, Q11, Sài Gòn
123. Đoàn Văn Tiết, Nhà giáo, Sài Gòn
124. Hoàng Thanh Hoài, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TpHCM
125. Võ Lam Duy, Nhà khoa học, Hoa Kỳ
126. Triệu Sang, Thương binh VNCH, Sóc Trăng
127. Lê Đỗ Tuân, Kỹ sư, CCB, Hà Nội
128. Lê Trung Thực, Thương binh, Hưu trí, Đồng Nai
129. Đặng Hữu Nam, Lm Giáo xứ Mỹ Khánh, GP Vinh, Yên Thành, Nghệ An
130. Văn Thị Nghĩa, Giáo viên hưu trí, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
131. Nguyễn Đông Yên, GS, TSKH, Hà Nội
132.Ong Văn Việt, Kinh doanh, Sài Gòn
133. Nguyễn Duy Tân, Lm Nhà thờ Thọ Hòa, GP Xuân Lộc, Đồng Nai
134. Văn Phú Mai, Cựu Giáo chức, Quảng Nam
135. Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội
136. Mạc Thái Vũ, Kỹ sư thủy sản, Hóc Môn, Sài Gòn
137. Nguyễn Thu Giang, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TpHCM
138. Uyên Vũ, Nhà báo tự do, Garden Grove, Cali, Hoa Kỳ
139. Tuấn Khanh, Nhạc sĩ, Sài Gòn
140. Nguyễn Viện, Nhà văn, Sài Gòn
141. Đỗ Trung Quân, Nhà thơ, Sài Gòn
142. Nguyễn Mạnh Hùng (Nhà văn Nam Dao), GS TS, Đại học Laval, Quebec, Canada
143. Huỳnh Ngọc Chênh, Nhà báo, Hà Nội
144. Nguyễn Thúy Hạnh, Nhà báo tự do, Hà Nội
145. Đặng Thành Phùng, Sinh viên, Hà Tĩnh
146. Đỗ Thị Minh Hạnh, Nhà hoạt động công đoàn, Di Linh, Lâm Đồng
147. Nguyễn Lưu Gia, Sài Gòn
148. Kiều Việt Hùng, Kiến trúc sư, Ninh Bình
149. Vũ Thị Vân Mơ, Kinh doanh, Lâm Đồng
150. Phượng Khánh Đinh, định cư tại Australia (Úc)
151. Hà Yến Trần, Nội trợ, Dusseldorf, CHLB Đức
152. Lê Công Bằng, Lao động tự do, Sài Gòn
153. Đỗ Hồng Thành, Nghiên cứu độc lập, Hà Nội (quê Hưng Yên)
154. Cao Lập, Hưu trí, California, Hoa kỳ
155. Ngô Đình Thúc, Khánh Hòa
156. Lê Kim Oanh, làm tại Schnipke SWLCC in Tucson, Aiona, USA (Hoa Kỳ)
157. Hà Thúc Huy, TS Hóa học, Sài Gòn
158. Trương Hồng Liêm, Toulouse, Cộng hòa Pháp
159. Võ Thị Kiều Ái, Nghề tự do, Đà Nẵng
160. Đặng Xuân Diệu, Paris, Cộng hòa Pháp
161. Peter Trần Văn Thành, Lm quản xứ Tam Tòa, GP Vinh,Đồng Hới, Quảng Bình
162. Vũ Tuân, Kiểm định viên Cơ khí, Strasbourg, Cộng hòa Pháp
163. Trần Thanh Giang, An Giang
164. Trần Vũ Anh Bình, Q3, Sài Gòn
165. Trương Hùng Thái, Nhà văn, Sài Gòn
166. Dương Thị Tân, Q3, Sài Gòn
167. Phan Ngoc, Toronto, Canada
168. Lê Dũng Vova, Nhà báo, CHTV, Hà Nội
169. Vũ Hoàng Danh, Q. Gò Vấp, Sài Gòn
170. Nguyễn Thái Lai, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
171. Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Linh mục, Đào Viên, Đài Loan
172. Hiep Nguyen, Nhóm XHDS Đáp lới sông núi, Nauy
173. Lưu Thành, Nhà thơ, CCB chống TQ, Phước Long, Bình Phước
174. Nguyễn Hạnh Vy, Cali, Hoa Kỳ
175. Loc Pham, Philadelphia, Hoa Kỳ
176. Nguyễn Bích Thúy Vy, Ban QT chung cư Phúc Lộc Thọ, Thủ Đức, Sài Gòn
177. Trần Công Thạch, Nhà giào hưu trí, Sài Gòn
178. Nguyễn Thị Tố Loan, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam
179. Nguyễn Hoàng Tuấn, Bà Rịa-VT
180. Phan Ngọc Bửu Châu, ấp Giồng Nhã, xã Hiệp Thành, Tp Bạc Liêu
181. Antôn Nguyễn Thanh Hà, Sài Gòn
182. Trần Duy Khánh, Giáo xứ Mân côi Bình Thuận, Sài Gòn
183. Vũ Quốc Vân, Gia sư tự do, Q10, Sài Gòn
184. Thanh Ngo, KP2, P. Tân Thới Nhất, Q12, Sài Gòn
185. Nguyễn Văn Diệu Linh, Kinh doanh, Q.Thủ Đức, Sài Gòn
186. Lê Quốc Quân, Luật sư, Hà Nội
187. Lê Hồng Phong, Q12, Sài Gòn
188. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Biên Hòa, Đồng Nai
189. Nguyễn Viễn, Thủ Đức, Sài Gòn
190. Đỗ Thị Nhung, Giáo xứ Ngưỡng Nhân, Giao Thủy, GP Bùi Chu
191. Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Liên doàn Cử tri Người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám định tư vấn Tiểu Bang Taxas, Hoa Kỳ.
192. Lanh Pham, Portland, Oregon, Hoa Kỳ
193. Huỳnh Ngọc Tuấn, Nhà báo, Hà Lan, Buôn Hồ, Đắk Lắk
194. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hội trưởng GHPGHH thuần túy TP Cần Thơ
195. Nguyễn Thành Trung, Kỹ sư máy tính, Biên Hòa, Đồng Nai
196. Van H Pham, Kỹ thuật IT, Australia (Úc)
197. Linh mục Phêrô Trần Văn Tiến, F11, KP4, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
198. Nguyễn Thị Tuyết Nga, Q. Tân Phú, Sài Gòn
199. Lê Dũng, CCB, Sài Gòn
200. Trương Tuấn, Giáo xứ Thánh Tâm, Biên Hòa, Đồng Nai
201. Nguyễn Cao Tuyết, San Jose, California, Hoa Kỳ
202. Philipphe Đỗ Ngọc Hải, Tp Kon Tum
203. Phạm Tuyết Linh, Giáo xứ Đồng Tâm, GP Xuân Lộc, Đồng Nai
204. Nguyễn Tiến Sỹ, làm việc tại Đài Loan
205. Huyen Trang Vu, Garden Grove, California, Hoa Kỳ
206. Nguyễn Hải Sơn, Công nhân, CHLB Đức.
207. Nguyễn Công Danh, Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
208. Đỗ Duy Tuấn, Họa sĩ, Sài Gòn
209. Nguyễn Huy Anh, Sài Gòn
210. Minh Trang, Toronto, Canada
211. Vũ Thị Tuyết Mai, Giáo xứ Tân Mai, GP Xuân Lộc, Đồng Nai
212. Phạm Thị Bích Lan, Hưu trí, Thủ Đức, Sài Gòn
213. Nguyễn Thị Thu Hiền, Hà Nội
214. Vũ Đại Trường, Trung An, Vũ Thư, Thái Bình
215. Trần Đức Châu, Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
216. Phạm Quốc Tuân, Sài Gòn
217. Đặng Hoàng Hương Giang, Gia Lai
218. Nguyễn Thị Thanh Trúc, TPHCM
219. Nguyễn Hoàng Vân, Dân oan ở Giáo xứ Thủ Thiêm, Q2, Sài Gòn
220. Nguyễn Ánh Phượng, Kỹ thuật IT, TpHCM
221. Nguyễn Thị Thủy Tiên, Tp Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk
222. Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, Paris, Cộng hòa Pháp
223. Nguyễn Chính Nghĩa, Kỹ sư điện, Sài Gòn
224. Nguyễn Thanh Nga, Giáo viên, Q9, Sài Gòn
225. Lê Thị Ngọc, Giáo viên, Q6, Sài Gòn
226. Trần Thọ, Cựu chiến binh (CCB), Dân Oan, Bình Định
227. Lê Quang Huy, Cựu Giáo chức, Sài Gòn
228. Cao Trinh Philadelphia, USA (Hoa Kỳ)
229. Thuan Do, Anaheim, California, USA (Hoa Kỳ)
230. Trần Niệm, nhà thầu xây dựng, Tp Buôn Mê thuột, Đắk Lắk
231. Lý Đăng Thanh, Người chép Sử, Sài Gòn
232. Hà Dương Tuấn, Hưu trí, Nguyên chuyên gia CNTT, Cộng hòa Pháp
233. Nguyễn Bá Dũng, Hưu trí, Hà Nội
234. Đặng Đình Cung, Kỹ sư tư vấn, Hưu trí, Cộng hòa Pháp
235. Hương Nam, Sydney, Australia (Úc)
236. Lê Phú Khải, Nhà báo, TV CLB LHĐ, Sài Gòn
237. Thùy Linh, Nhà văn, Hà Nội
238. Phạm Lưu Vũ, Nhà văn, Hà Nội
239. Nguyễn Đức Tùng, Nhà thơ, Canada
240. Bắc Phong, Hưu trí, Canada
241.Nguyễn Tuyết Lan, Nha Trang, Khánh Hòa
242. Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada
243. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp
244. Trần Long, Kỹ sư, Hội Thanh niên Dân chủ, San Jose, USA (Hoa Kỳ)
245. Hoàng Lan, Kế toán (Accountant), San Jose, USA (Hoa Kỳ)
246. Nguyễn Văn Lịch, Kỹ sư nghỉ hưu, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
247. Lê Đức Quang, TS, Giảng viên, Huế
248. Nguyễn Minh Toàn, Giáo viên, Hà Nội
249. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
250. Trần Quyết Tiến, Ngư dân, Hà Tĩnh
251. Phạm Văn Lộc, Trảng Bom, Đồng Nai
252. Nguyễn Huy Hoàng, Dân đen, Q1, Sài Gòn
253. Trần Minh Nhật, Nhà báo tự do, Sài Gòn
254. Nguyễn Thiện Nhân, Nhà báo độc lập, Bình Dương
255. Đinh Đức Long, Ts. Bác sĩ, Sài Gòn
256. Mục sư Vũ Văn Hưng, Sơn Nguyễn, Sơn Hòa, Phú Yên
257. Đinh Tấn Lực, Blogger, Hoa Kỳ
258. Nguyễn Anh Tuấn, nhà thơ, Nghệ An
259. Tống Văn Công, cựu TBT báo Lao Động, TPHCM
260. Trần Thị Thanh Vân, Cán bộ nghỉ hưu, Moscow, liên bang Nga.