Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là… tà đạo?

NPV – Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung có nhân vật Đông Tà Hoàng Dược Sư. Mang tiếng là “tà”, nhưng Hoàng Dược Sư lại chẳng tà chút nào…

Vậy “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có phải là tà đạo hay không? Xin kể câu chuyện tiếp theo đây, khi một nhà truyền giáo nào đó của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã chọn nhầm cô nhà báo chuyên trách về tôn giáo của cơ quan Đảng bộ tỉnh Bình Dương, để mà dụ theo đạo “Đức Chúa Trời Mẹ” này.