HIỆP HỘI CÔNG GIÁO ONLINE: PHÙ HỢP DÂN LUẬT

NPV – Trên trang facebook cá nhân [https://www.facebook.com/thanhcssr], linh mục Lê Ngọc Thanh đang xin mọi người cho ý kiến về việc thành lập HIỆP HỘI CÔNG GIÁO ONLINE theo đường lối hoạt động Công giáo.

Linh mục Lê Ngọc Thanh đưa ra 4 vấn đề xin được góp ý, là nếu xúc tiến thành lập Hiệp hội Công giáo Online hoạt động trên nền tảng mạng xã hội được cung cấp miễn phí như facebook, blog google, WordPress… thì:

(1). Có sai Giáo luật hay Dân luật không?

(2). Thành phần CHÍNH nên là giáo dân, tu sĩ, hay giáo sĩ?

(3). Hiệp hội nên tập trung những hoạt động nào ngay lúc này?

(4). Những người muốn tham gia cần có những điều kiện tối thiểu nào? Làm cách nào để đánh giá được các điều kiện đó?

[https://www.facebook.com/thanhcssr/posts/385484311928066]

Xin được trao đổi tư cách cá nhân về “Dân luật”.

Hiện nay hoạt động của mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, Luật Báo chí (gián tiếp), Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Theo đó khoản 22, Điều 3, Nghị định 72/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể “Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác”.

Mỗi diễn đàn, mỗi group đều do một người/ nhóm người, hoặc một tổ chức thành lập, quản lý. Những người này sẽ quản lý, kiểm soát comment/ bình luận. Tuy nhiên họ chỉ phải chịu trách nhiệm nếu nội dung, hoạt động mà họ đưa ra vi phạm điều cấm của pháp luật, hoặc có nội dung kích động. Còn những bình luận, comment của các tổ chức, cá nhân khác tại các diễn đàn này sẽ do các tổ chức cá nhân đó tự chịu trách nhiệm.

Điều 26, khoản 4, Nghị định 72/2018 đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng mang xã hội: “4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập”.

Như vậy, việc sử dụng các trang mạng xã hội, việc thành lập các nhóm, thành lập các group đã nằm trong khuôn khổ của pháp luật.

Nguyễn Gia Định