‘Đồng chí’ cảnh sát này cần học luật cho tử tế rồi hãy ‘đứng đường’

NPV – Viên cảnh sát giao thông khẳng định rằng bằng lái xe quốc tế (trường hợp cụ thể trong clip là do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cấp), không được chấp nhận ở “thành phố này”.

Căn cứ theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, viên cảnh sát giao thông đã lập biên bản phạt về một hành vi mà người lái xe không vi phạm. Đồng đội của ‘đồng chí’ cảnh sát này cũng im lặng, đồng tình với việc xử phạt trái pháp luật đó.

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có quy định ở Điều 45: “10. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau:

a) Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

b) Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.

Cộng hòa Liên bang Đức ký gia nhập công ước 1968 về giao thông đường bộ vào ngày 8/11/2968, do vậy, bằng lái xe quốc tế do Đức cấp được phép lưu thông tại các quốc gia khác cùng tham gia công ước này.

Theo Thông báo số 62/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao, thì “Công ước về Giao thông Đường bộ (Convention on Road Traffic), thông qua tại Niu-oóc ngày 08 tháng 11 năm 1968, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014”.

Minh Đức